Öğrenci İzin Dilekçesi

Çeşitli sebeplerden dolayı ilkokul ya da anaokul da okuyan çocuğunuzunu okula göndermeyecekseniz öğrenci izin dilekçesi örneğini doldurup okula iletebilirsiniz.

İzin Dilekçe Örneği Veli

          Velisi/Vasisi  bulunduğum aşağıda bilgileri bulunan çocuğumun  Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin 18. Maddesi 3/d bendi kapsamında   …………… ………………… ………………… ………………… ……… ……………………… ……………… ……   nedeniyle …../…../20….    ile …../…../20….       tarihleri arasında ……… gün  izinli sayılması hususunda;

   Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Size Yardımcı Oldumu?

1 / 0

Bir cevap yazın 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alan *