Öğrenci İzin Dilekçesi

Çeşitli sebeplerden dolayı ilkokul ya da anaokul da okuyan çocuğunuzunu okula göndermeyecekseniz öğrenci izin dilekçesi örneğini doldurup okula iletebilirsiniz. İzin Dilekçe Örneği Veli           Velisi/Vasisi  bulunduğum aşağıda bilgileri bulunan çocuğumun  Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlar...

Öğrenci İzin Dilekçesi

Çeşitli sebeplerden dolayı ilkokul ya da anaokul da okuyan çocuğunuzunu okula göndermeyecekseniz öğrenci izin dilekçesi örneğini doldurup okula iletebilirsiniz.

İzin Dilekçe Örneği Veli

          Velisi/Vasisi  bulunduğum aşağıda bilgileri bulunan çocuğumun  Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin 18. Maddesi 3/d bendi kapsamında   …………… ………………… ………………… ………………… ……… ……………………… ……………… ……   nedeniyle …../…../20….    ile …../…../20….       tarihleri arasında ……… gün  izinli sayılması hususunda;

   Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *